Frydendal Ismejeri

 

Familien
Louise og Peter Philipsen er 4. generation på Frydendal, som de overtog 1. juli 2007 efter Peters forældre, Karen og Hans Peter Philipsen.
Peter har fået sin teoretiske landbrugsuddannelse på Gråsten og Riber Kjærgaard landbrugsskoler. Louise er uddannet skrædder i Sønderborg, og herefter modelkonstruktør på TEKO i Herning. Hun har derfor sin daglige gang i beklædningsverdenen. En hel del fritid bruger de begge på gymnastik, både som instruktører og som gymnaster. Peter er endvidere bestyrelsesmedlem i DGI Sønderborg egnens gymnastikudvalg.
I November 2009 blev familien udvidet med lille Ellen Kirstine.

 

Gårdens historie
Frydendal blev bombet af prøjserne under krigen i 1864 og genopført i 1865. Den kom i familiens eje i 1900 og var dengang landevejskro og landbrug, med både svin og køer. Kro driften ophørte i 1966, og i 1979 kom svinene ud.
Der er bygget ny løsdriftsstald med 2 malkerobotter i 2004. I 2007 er der endvidere installeret en robotspalteskraber.
Gården ligger i naturskønne omgivelser med marker ned til Vemmingbund.

 

Produktionen
Der er 125 højt ydende, sortbrogede malkekøer i løsdriftsstalden. Køerne giver i gennemsnit 33 liter mælk om dagen. Det svarer til 11.000 liter om året. Der er desuden 140 kalve og kvier, som ligeledes går løse. Halvdelen af tyrekalvene sælges til en landmand, som opfodrer kalvene under konceptet "Dansk kalv". Resten af tyrekalvene opfodres på gården. Mælken som ikke bruges i ismejeriet sælges til Arla Foods, og kreaturerne slagtes på slagteriet Danish Crown.

 

Markerne
Til Frydendal hører der 67 ha. Desuden er der forpagtet 60 ha. På markerne dyrkes græs og majs til ensilage, vinterbyg, vinterhvede. Ensilering, såning af majs og gylleudkørsel klares af maskinstationen. Resten af markarbejdet klares af familien med brug af egne maskiner.

 

Læs mere på: www.frydendal-ismejeri.dk