Årø Galloway

aaroe_galloway

 

Galloway kvægets historie

Der blev således importeret en gallowaytyr til Danmark i 1851 og senere flere kvier og køer.Den linje er med tiden forsvundet ved indkrydsning med det jyske kvæg. Importen til Danmark blevgenoptaget i 1963 og i dag er der op mod tusinde dyr i landet. Galloway findes i en række forskellige farver. Uanset farven, har de alle de samme gode egenskaber.

 

I Danmark har vi 3 typer.:

• Sort Galloway med sort til brun eller dun pels.
• Belted Galloway med et hvidt bælte om midten af en sort, dun eller rød krop.
• Hvid Galloway er hvid, men mule, ører og partiet over klovene, er sort, dun eller rødt.

 

Gallowaykvæget er robust og nøjsomt og bruges ofte i en ekstensiv drift, en dyreetisk optimal driftsform. Den kombinerer en miljøvenlig brug af græsningsarealerne,en afbalanceret tilvækst,hvor græs og urter får tid til at sætte smag på kødet, og hvor motion giver kødet en god struktur.

 

Pelsens isoleringsevne bevirker, at de naturlige fedtdepoter i højere grad aflejres inde imuskulaturen frem for lige under huden. Kødet får derved en fin marmorering, og da smagen primært sidder i fedtet, bliver stegningen meget velsmagende, samtidig med virker marmoreringen til et lavt svind ved tilberedningen.

 

Læs mere på: www.årø-galloway.dk